Κήρυξη δυο προηγηθεισών δημοπρασιών ως άγονες. Έγκριση της απ’ ευθείας εκμίσθωσης του υπ΄αριθμ. 42 δημοτικού αγροτεμαχίου και καθορισμός των όρων της εκμίσθωσης αυτής.

Αριθμός Απόφασης:

399

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

09/12/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: