Μετάβαση φορτηγού αυτοκινήτου του Δήμου στις φυλακές Κασσάνδρας για μεταφορά ρούχων για την Δημοτική Τράπεζα ρούχων του Δήμου μας

Αριθμός Απόφασης:

119

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

26/03/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: