Μετάβαση του Δημοτικού λεωφορείου με αριθ. ΚΗΟ 8551 για τη μεταφορά του τμήματος χορωδίας Μενεμένης στη Ελευθερούπολη Καβάλας

Αριθμός Απόφασης:

107

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

26/03/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: