Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης (ΚΔΕΔΑΜ)» για το χρονικό διάστημα 1-1-2013 εως 31- 8-2014. (σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 3852/10).

Αριθμός Απόφασης:

17

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

13/01/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: