«Ορισμός μελών επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και εν γένει αμφισβητήσεων για την περίοδο 2/9/2019 ως 31/12/2019»

Αριθμός Απόφασης:

222

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

15/09/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: