Παραχώρηση δωρεάν χρήσης του Δημοτικού Σταδίου Αμπελοκήπων «Κ.Καραμανλής» στο Δ.ΙΕΚ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ χωρίς αντάλλαγμα(τίμημα).

Αριθμός Απόφασης:

067

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

28/03/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: