Παραχώρηση του τμήματος του με αρι.409 α αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Οριστικής Διανομής 1959÷1962 (Ο.Δ.),αγροκτήματος Μενεμένης στο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης της Δ.Κ. Μενεμένης.»

Αριθμός Απόφασης:

061

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

11/09/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: