Παροχή εξουσιοδότησης στον νομικό μας σύμβουλο κ. Χρίστογλου Αντώνιο για την κατάθεση αιτήσεως στον Εισαγγελέα Εκτελέσεως Εφετείου Αθηνών για την υπόθεση μη αποδοθέντων δημοτικών τελών.

Αριθμός Απόφασης:

072

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

28/03/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: