Παροχή σύμφωνης γνώμης για την έναρξη της διαδικασίας εκμίσθωση του αγροτεμαχίου υπ΄αριθμ. 407βγ στην οδό Πόντου, που έχει στην κυριότητά του ο Δήμος μας, εμβαδού 258τμ, το οποίο είναι σήμερα κενό μισθώσεως.

Αριθμός Απόφασης:

018

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

29/03/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: