Παροχή σύμφωνης γνώμης για την έναρξη της διαδικασίας εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου εμβαδού 27 τμ., στην οδό Θ. Χατζίκου 72, πάρκο αναχώματος, που έχει στην κυριότητά του ο Δήμος μας, σήμερα τυγχάνει κενό μισθώσεως.

Αριθμός Απόφασης:

016

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

29/03/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: