Παροχή σύμφωνης γνώμης σχετικά για την εκμίσθωση του αγροτεμαχίου υπ΄αριθμ. 56 στην οδό Κρυστάλλη, που έχει στην κυριότητά του ο Δήμος μας, εμβαδού 9.085 τ.μ.

Αριθμός Απόφασης:

028

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

26/05/2015

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: