Παροχή σύμφωνης γνώμης σχετικά για την εκμίσθωση του αγροτεμαχίου υπ΄αριθμ. 7 στην οδό Πόντου, που έχει στην κυριότητά του ο Δήμος μας, εμβαδού 3.343τμ

Αριθμός Απόφασης:

058

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

06/12/2015

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: