Παροχή σύμφωνης γνώμης σχετικά για την εκμίσθωση του καταστήματος υπ΄αριθμ. 3 στις κερκίδες του Δημοτικού Σταδίου Μενεμένης, οδός Σοφ. Βενιζέλου 16, που έχει στην κυριότητά του ο Δήμος μας, εμβαδού 132τμ,

Αριθμός Απόφασης:

026

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

05/05/2015

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: