Πρακτικό Νο4 ελέγχου των δικαιολογητικών άρθρου 80 του Ν.4412/16 και κατακύρωσης αποτελέσματος για την μελέτη: «Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης», με προϋπολογισμό 40.465,91€,πλέον ΦΠΑ.

Αριθμός Απόφασης:

073

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

28/03/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: