Πρόσληψη τριών (3) καθηγητών φυσικής αγωγής ΠΕ για χρονικό διάστημα δυο (2) μηνών για αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών του γραφείου αθλητισμού

Αριθμός Απόφασης:

112

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

26/03/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: