Ψηφίσεις πιστώσεων της υπηρεσίας

Αριθμός Απόφασης:

50

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

18/03/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: