Ψήφιση – διάθεση πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό έτους 2015

Αριθμός Απόφασης:

214

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

03/12/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: