Ψήφιση – διάθεση πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό έτους 2016.

Αριθμός Απόφασης:

182

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

05/10/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: