Συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ» (Αρ. Μελ. : 78/2020)

Αριθμός Απόφασης:

378

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

15/11/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: