Συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την μελέτη «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» – Μελέτη κατηγορίας 16, 7, 9, 13, και 25.

Αριθμός Απόφασης:

159

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

08/07/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: