Συμμετοχή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης στην 4Η Πρόσκληση της Πρωτοβουλίας Urban Innovative Actions

Αριθμός Απόφασης:

14

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

13/01/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: