Συναινετική λύση της μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου υπ΄αριθμ. 407α4

Αριθμός Απόφασης:

132

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

10/04/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: