: Σύνταξη όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού αναψυκτηρίου στο πάρκο αναχώματος ά φάσης (τέρμα οδού Θ. Χατζίκου).

Αριθμός Απόφασης:

101

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

07/05/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: