Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την κάλυψη εξόδων πληρωμής του τέλους υπαγωγής και ποσοστού ανταπόδοσης υπέρ ΤΕΕ, για την με αριθμό 10530826 δήλωση νομιμοποίησης αυθαίρετης περίφραξης και ορισμός υπολόγου.

Αριθμός Απόφασης:

220

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

02/10/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: