: Σύσταση εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες ελέγχου από ΚΤΕΟ και ΚΕΚ των αυτοκινήτων του Δήμου έτους 2012. Ορισμός υπολόγου. Ψήφιση πίστωσης

Αριθμός Απόφασης:

103

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

07/05/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: