Σύσταση εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες λειτουργίας θερινού κινηματογράφου.

Αριθμός Απόφασης:

120

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

28/05/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: