Σύσταση εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες πληρωμής φόρου ακίνητης περιουσίας του Δήμου έτους 2012. Ορισμός υπολόγου. Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

100

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

07/05/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: