Σύσταση εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες υλοποίησης των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Ανθοέκθεση 2012». Ορισμός υπολόγου. Ψήφιση πίστωσης

Αριθμός Απόφασης:

104

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

07/05/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: