Σύσταση εντάλματος προπληρωμής, ορισμός υπολόγου, έγκριση της δαπάνης και ψήφιση της πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

071

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

28/03/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: