ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2015

11/11/2015 Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων Ενημερωτικό Υποβολής Ενστάσεων Έντυπο ένστασης

Περισσότερα >

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2015 ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

29/10/2015 Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη συνολικά δυο (2) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας...

Περισσότερα >

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ3/2015

23/10/2015 Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ( Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαεννιά (19) ατόμων καθηγητών μουσικής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου...

Περισσότερα >

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2015

23/10/2015 Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ( Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων...

Περισσότερα >

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ4/2015

23/10/2015 Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ( Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής...

Περισσότερα >