2014

Ισολογισμοί – Προϋπολογισμοί 2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2014

      ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

  ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΣΟΔΑΕΞΟΔΑ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ