2016

Ισολογισμοί-Προϋπολογισμοί 2016

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΣΟΔΑΕΞΟΔΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣΜΑΡΤΙΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΜΑΪΟΣΜΑΪΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣΙΟΥΝΙΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣΙΟΥΛΙΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ