2017

Ισολογισμοί-Προϋπολογισμοί 2017

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΣΟΔΑΕΞΟΔΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣΜΑΡΤΙΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΜΑΪΟΣΜΑΪΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣΙΟΥΝΙΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣΙΟΥΛΙΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ