2021

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ (ΟΠΔ) 2021

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΣΟΔΑΕΞΟΔΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ