2021

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ (ΟΠΔ) 2021

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ (ΟΠΔ) 2021

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2021

Β΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2021

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΣΟΔΑΕΞΟΔΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣΜΑΡΤΙΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΜΑΪΟΣΜΑΪΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣΙΟΥΝΙΟΣ