2022

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2022

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ (ΟΠΔ) 2022

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ (ΟΠΔ) 2022

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2022

Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2022

Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2022

Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2022

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΣΟΔΑΕΞΟΔΑ