ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2020

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 20-01-2020
ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27-01-2020
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 03-02-2020
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 17-02-2020
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 09-03-2020
ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 16-03-2020
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 20-01-2020
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 06-04-2020
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 27-04-2020
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 11-05-2020
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 25-05-2020
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 03-06-2020
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 29-06-2020
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 16-07-2020
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 20-07-2020
ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 27-07-2020
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 24-08-2020
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 21-09-2020
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 21-09-2020
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 05-10-2020
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 19-10-2020
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 02-11-2020
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 16-11-2020
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 30-11-2020
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 30-11-2020
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 14-12-2020
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 28-12-2020
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 13-01-2021