Συνεχίζονται οι βαφές στα σχολεία του δήμου μας

Αναρτήθηκε στις 24/02/2022, στην κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης έχοντας την παιδεία στην κορυφή συνεχίζει και το 2022 τις εκτεταμένες εργασίες συντήρησης και βαφής των σχολικών συγκροτημάτων προκειμένου οι μαθητές να διδάσκονται, να αθλούνται και να παίζουν σε καθαρούς, καλαίσθητους και ασφαλείς χώρους. Έτσι εκτός από την καθημερινή συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των διδακτηρίων, ο δήμος προέβη το προηγούμενο διάστημα στις παρακάτω εργασίες στους χώρους των διδακτηρίων:

 1. Εξωτερικές βαφές του κτιρίου στο 1ο Γυμνάσιο Αμπελοκήπων.
 2. Εξωτερικές βαφές του κτιρίου στο 2ο Γυμνάσιο Αμπελοκήπων.
 3. Εξωτερικές βαφές του κτιρίου στο 3ο Γυμνάσιο Αμπελοκήπων.
 4. Εξωτερικές βαφές του κτιρίου στο 1ο Λύκειο Αμπελοκήπων.
 5. Εξωτερικές βαφές του κτιρίου στο 2ο Λύκειο Αμπελοκήπων.
 6. Εξωτερικές βαφές του κτιρίου στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων.
 7. Εξωτερικές βαφές του κτιρίου του Γυμναστηρίου στο 1ο Λύκειο και 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων.
 8. Εξωτερικές βαφές του Γυμναστηρίου ”ΛΕΜΟΝΙΔΗ’’ στο 4ο Γυμνάσιο Αμπελοκήπων.
 9. Εξωτερικές βαφές του κτιρίου στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο και στο 3ο Λύκειο της Κοινότητας Αμπελοκήπων.
 10. Εξωτερικές βαφές του κτιρίου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης.
 11. Εξωτερικές βαφές του κτιρίου στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης.
 12. Εσωτερικές βαφές του κτιρίου στο 11ο-13ο Νηπιαγωγείο της Κοινότητας Αμπελοκήπων.
 13. Εσωτερικές βαφές του κτιρίου στο 7ο Δημοτικό Σχολείο της Κοινότητας Αμπελοκήπων.
 14. Εσωτερικές βαφές του κτιρίου στο 8ο Δημοτικό Σχολείο της Κοινότητας Αμπελοκήπων
 15. Εξωτερικές και εσωτερικές βαφές του κτιρίου στο 1ο-4ο  Νηπιαγωγείο της Κοινότητας Μενεμένης.
 16. Εσωτερικές βαφές του κτιρίου στο 3ο Γυμνάσιο της Κοινότητας Μενεμένης.
 17. Εσωτερικές βαφές του κτιρίου στο 15ο Νηπιαγωγείο της Κοινότητας Αμπελοκήπων.
 18. Εξωτερικές βαφές του κτιρίου στο 12ο Νηπιαγωγείο της Κοινότητας Αμπελοκήπων.
 19. Εξωτερικές βαφές του κτιρίου στο 10ο Νηπιαγωγείο της Κοινότητας Αμπελοκήπων.
 20. Εξωτερικές και εσωτερικές βαφές του κτιρίου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο της Κοινότητας Αμπελοκήπων.
 21. Εξωτερικές βαφές του κτιρίου στο 2ο-12ο Δημοτικό Σχολείο της Κοινότητας Αμπελοκήπων.
 22. Εξωτερικές και εσωτερικές βαφές του κτιρίου στο Γυμναστήριο Καλπακίδου.
 23. Εσωτερικές βαφές του κτιρίου στο 4ο Δημοτικό Σχολείο της Κοινότητας Αμπελοκήπων.
 24. Εξωτερικές βαφές του κτιρίου στο 13ο Δημοτικό Σχολείο της Κοινότητας Αμπελοκήπων.
 25. Εξωτερικές βαφές του κτιρίου στο 4ο Γυμνάσιο της Κοινότητας Αμπελοκήπων.
 26. Εσωτερικές βαφές του κτιρίου στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο και στο 3ο Λύκειο της Κοινότητας Αμπελοκήπων.
 27. Εσωτερικές βαφές του κτιρίου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο της Κοινότητας Μενεμένης.
 28. Εξωτερικές μέχρι ύψος 4 μέτρα και εσωτερικές βαφές του κτιρίου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο της Κοινότητας Μενεμένης.
 29. Εσωτερικές βαφές του κτιρίου στο Καλλιτεχνικό Λύκειο της Κοινότητας Μενεμένης.