Τμήμα Διαχείρισης Κίνησης-Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανημάτων

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΚΙΝΗΣΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Αρμοδιότητες Γραφείου Κίνησης

Το Τμήμα Διαχείρισης- Κίνησης- Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανημάτων του Δήμου είναι αρμόδιο για την ασφαλή κίνηση των Οχημάτων, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ικανοποίηση των διαφόρων αναγκών των δημοτών (καθημερινή αποκομιδή απορριμμάτων, μπαζών, ανακυκλώσιμων υλικών, ογκωδών αντικειμένων, αποφράξεις φρεατίων κ.λ.π), αλλά και την εξυπηρέτηση των αναγκών όλων των υπηρεσιών του Δήμου.

Το έτος 2014 ήταν μια καταλυτική χρονιά για το τμήμα Κίνησης καθώς, με τις επιτυχείς ενέργειες του Δημάρχου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, εμπλουτίστηκε ο στόλος μας με νέα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, προς αντικατάσταση των παλιών ρυπογόνων δημοτικών οχημάτων.

Συγκεκριμένα, στα πλαίσια του προγράμματος «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Ε.Π. Μακεδονία – Θράκη 2007-2013, o Δήμος προμηθεύτηκε νέα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO-6. Το έργο έχει ήδη ολοκληρωθεί και τα νέα οχήματα έχουν τεθεί σε κυκλοφορία για να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.

Συγκεκριμένα τα νέα οχήματα είναι:

 1. εννέα (9) απορριμματοφόρα
 2. ένα (1) αναρροφητικό Σάρωθρο
 3. ένα (1) όχημα πλύσης κάδων
 4. ένα(1) καλαθοφόρο  όχημα και
 5. δύο (2) φορτωτές εκσκαφείς

Η αγορά τους έγινε με Δημόσιο Διαγωνισμό με πόρους 2 (δύο) εκατομμυρίων ευρώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω ΕΣΠΑ, χωρίς καμία απολύτως κρατική οικονομική ενίσχυση, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου και των Δημοτών. Με τον τρόπο αυτό μειώνουμε τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης. Βελτιώνουμε την απόδοση της Υπηρεσίας, τις συνθήκες ασφαλείας των εργαζομένων. Μειώνεται η εκπομπή ρύπων και ο  θόρυβος κατά την περισυλλογή των απορριμμάτων.

Τα 8 (Οκτώ) απορριμματοφόρα είναι μάρκας DAF χωρητικότητας 16 (δεκαέξι) κυβικών, με κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τελευταίου τύπου EURO-6 μειωμένου θορύβου εφοδιασμένα με τα πλέον σύγχρονα μέσα για την ασφαλή λειτουργία και την προστασία των εργαζομένων, όπως κάμερες ελέγχου οπίσθιου χώρου φόρτωσης απορριμμάτων, κόρνα οπισθοπορείας, αισθητήρα έγκαιρης προειδοποίησης οδηγού και ακινητοποίησης του οχήματος σε περίπτωση ατυχήματος, υποχρεωτική χαμηλή ταχύτητα κατά την αποκομιδή, σύστημα σφράγισης οπίσθιου τμήματος υπερκατασκευής με ενισχυμένο ελαστικό κορδόνι για την αποφυγή διαρροής υγρών υπολειμμάτων στο έδαφος, κ.α. .

Το 1 (ένα) απορριμματοφόρο είναι μάρκας IVECO χωρητικότητας 22 (είκοσι δύο) κυβικών, με κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τελευταίου τύπου EURO-6 μειωμένου θορύβου εφοδιασμένο με τα πλέον σύγχρονα μέσα για την ασφαλή λειτουργία και την προστασία των εργαζομένων, όπως κάμερες ελέγχου οπίσθιου χώρου φόρτωσης απορριμμάτων, κόρνα οπισθοπορείας, αισθητήρα έγκαιρης προειδοποίησης οδηγού και ακινητοποίησης του οχήματος σε περίπτωση ατυχήματος, υποχρεωτική χαμηλή ταχύτητα κατά την αποκομιδή, σύστημα σφράγισης οπίσθιου τμήματος υπερκατασκευής με ενισχυμένο ελαστικό κορδόνι για την αποφυγή διαρροής υγρών υπολειμμάτων στο έδαφος κ.α.

Το 1 (ένα) καλαθοφόρο  είναι  μάρκας IVECO, με κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τελευταίου τύπου EURO-6 μειωμένου θορύβου εφοδιασμένο με τα πλέον σύγχρονα μέσα για την ασφαλή λειτουργία και την προστασία των εργαζομένων.

Το 1 (ένα) σάρωθρο είναι  μάρκας SCMIDT, με κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τελευταίου τύπου EURO-6 μειωμένου θορύβου εφοδιασμένο με τα πλέον σύγχρονα μέσα για την ασφαλή και εργονομική λειτουργία του.
 

Το  1 (ένα)  πλυντήριο κάδων είναι μάρκας  IVECO,  με κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τελευταίου τύπου EURO-6 μειωμένου θορύβου εφοδιασμένο με τα πλέον σύγχρονα μέσα για την ασφαλή λειτουργία και την προστασία των εργαζομένων.

Οι 2 (δύο) φορτωτές-εκσκαφείς είναι μάρκας  NEW HOLLAND,  με κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τελευταίου μειωμένου θορύβου εφοδιασμένο με τα πλέον σύγχρονα μέσα για την ασφαλή και την εργονομική λειτουργία τους.

Ανάλογος αριθμός κοστοβόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου αποσύρονται από την κυκλοφορία λόγω μεγάλων εξόδων λειτουργίας, παλαιότητας και εκπομπής ρύπων με περιορισμένες δυνατότητες ασφαλούς λειτουργίας.

Ο Δήμος μας διαθέτει σήμερα:

 • 18 Φορτηγά Απορριμματοφόρα
 • 4 Φορτηγά Βυτιοφόρα-Πλυντήρια κάδων
 • 6 Φορτηγά ανατρεπόμενα
 • 7 Φορτηγά
 • 3 Φορτωτές- εκσκαφείς
 • 5 Σάρωθρα
 • 3 Καλαθοφόρα
 • 3 Λεωφορεία
 • 9 Επιβατικά

Προϊστάμενος τμήματος
Ρουσσέτης Ηλίας
Τηλ. 2310 724670
Email: i.roussetis@ampelokipi-menemeni.gr

Για οποιοδήποτε πληροφορία αναφορικά με την κίνηση όλων των οχημάτων οι δημότες  μπορούν να απευθύνονται καθημερινά, από Δευτέρα έως Σάββατο και ώρες 06:00-14:00 στο τηλέφωνο της Υπηρεσίας 2310-724670, FAX: 2310-729046, email: e.liolios@ampelokipi-menemeni.gr.