Ισολογισμοί-Προϋπολογισμοί 2010-2020

2010

Οικονομικά Στοιχεία 2010

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 Δ.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 Δ.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 Δ.ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 Δ.ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

2014

Ισολογισμοί – Προϋπολογισμοί 2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2014

      ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

  ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΣΟΔΑΕΞΟΔΑ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ