Τμήμα Συντηρήσεων Έργων & Αποθήκης Υλικών

Το τμήμα Συντηρήσεων Έργων και Αποθήκης Υλικών διαχειρίζεται ηλεκτρονικό αρχείο υποβολής αιτημάτων και παραπόνων πολιτών για κάθε είδους συντήρηση, έχει την κύρια ευθύνη για κάθε είδους μεταφορές, καθώς και για την προετοιμασία – υποστήριξη των εκδηλώσεων του Δήμου μας.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι το σύνολο των αιτημάτων  που δέχτηκε το τμήμα Συντήρησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας – Καθαριότητας & Περιβάλλοντος, το έτος  2014 από τους δημότες μας, ανέρχεται σε 4.242, από τα οποία:

  • 3.149 αιτήματα αντιμετωπίστηκαν
  • 408 αιτήματα αφορούσαν άλλες Υπηρεσίες ή Φορείς
  • 217 αιτήματα ακυρώθηκαν
  • 468 αιτήματα απέμειναν  για διευθέτηση
     

Τηλέφωνο ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ-ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Πολιτών: 2313 313640

Προϊσταμένη τμήματος
Φωτέα Αικατερίνη
Tηλ. 2313 300 913
Fax: 2313 300923
Email: a.fotea@ampelokipi-menemeni.gr

Γραφείο Συντήρησης Οδοποιΐας και Οικοδομικών
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2313 300 947
Email: syntirisi@ampelokipi-menemeni.gr

Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών, Ηλεκτρονικών και Υδραυλικών
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2313 300 950

Γραφείο Μεταλλικών κατασκευών
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2313 300 951
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ