Τμήμα Διοίκησης & Διαχειρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Προϊστάμενος τμήματος
Μπούρας Σωτήρης

Tηλ. 2313 313687
Email: s.bouras@ampelokipi-menemeni.gr


Γραφείο ανθρώπινου δυναμικού
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2313 313684,685,686
Email: prosopiko@ampelokipi-menemeni.gr

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου – Επιτροπών & Υποστήριξης πολιτικών οργάνων
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2313 313689,690
Email: dim.symvoulio@ampelokipi-menemeni.gr

Γραφείο Διοικητικής μέριμνας
Πρωτόκολλο: τηλ. 2313 313600, Εmail: protokolo@ampelokipi-menemeni.gr
Κλητήρες: τηλ 2313 313683
Θυρωρείο: τηλ. 2313 313635