Διεύθυνση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος

Στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος υπάγονται τα παρακάτω τμήματα:

  • ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΚΙΝΗΣΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ   
  • ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
  • ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Στα υπομενού της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Περιβάλλοντος θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν τα ανωτέρω τμήματα, έργα που έχουν ολοκληρωθεί, που είναι σε εξέλιξη, καθώς και έργα που εκτελούνται από άλλους φορείς στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου.


Αναπληρώτρια Διευθύντρια Καθαριότητας & Περιβάλλοντος
Μιχαηλίδου Δέσποινα

Τηλ. 2313 300949, 2310 729670
Email: d.michailidou@ampelokipi-menemeni.gr

Γραφείο γραμματείας και διοικητικής – οικονομικής υποστήριξης
Τηλ. 2313 300 949

Διεύθυνση:                                                    
Ελ.Βενιζέλου 167, Τ.Κ.  56122, Μενεμένη (Πρώην Δημαρχείο Μενεμένης)