Πράξεις Εφαρμογής

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ:


1) Αρ. 1 ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΔγμα από 24-10-1985 (ΦΕΚ 706Δ/27-11-1985
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣΑΠ/ΔΠ/12963/οικ/712/19-3-1987
ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΥποθηκοφυλακείο Θεσ/νίκης  Τόμος 1462 Α/Α 206 
ΧΑΡΤΕΣΧΑΡΤΗΣ1 – ΧΑΡΤΗΣ2
ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗ ΔΥΤ. ΤΟΜΕΑ
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΥΤ. ΤΟΜΕΑ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΣΥΝΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΟΤ O.T. – ΑΞΟΝΟΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ – ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΑ
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ

2) Αρ. 17 Ε.Μ.Ο.  (Η περιοχή αυτή σήμερα ανήκει στο Δήμο Ελευθερίου – Κορδελιού)

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΔγμα από 13-4-1989 (ΦΕΚ 218Δ/20-4-1989) 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣΔΠ/ΤΤΑ/62691/4909/7-5-1993
ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΥποθηκοφυλακείο Θεσ/νίκης  Τόμος 1721 Α/Α 205 
ΧΑΡΤΕΣ 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΑΞΗΣ 
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 
ΣΥΝΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΟΤ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 

3) Αρ. 54 Ο.Τ. Γ272 ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (μεμονωμένη)

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΔγμα από 1-2-1988 (ΦΕΚ 210Δ/11-3-1988
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ29/οικ.12708/ΠΕ/801/5-3-1998
ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΥποθηκοφυλακείο Θεσ/νίκης  Τόμος 1944 α/α 344 
ΧΑΡΤΕΣ 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΑΞΗΣ 
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 
ΣΥΝΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΟΤ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 

4) Αρ. 70 ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (μεμονωμένη)

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΔγμα από 1-2-1988 (ΦΕΚ 210Δ/11-3-1988)  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ(29/35098/9-10-2003)
ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΥποθηκοφυλακείο Θεσ/νίκης  Τόμος 2220 α/α 48 
ΧΑΡΤΕΣ ΧΑΡΤΗΣ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΑΞΗΣΟΤ 143-165166-180181-185186-197200-209210-219220-247248-261261-274275-286
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΣΥΝΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΟΤ O.T. ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

5) Αρ. 83 ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ  (μεμονωμένη)

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΔγμα από 1-2-1988 (ΦΕΚ 210Δ/11-3-1988)  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ29/32094/ΠΕ/20-11-2007
ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΥποθηκοφυλακείο Θεσ/νίκης  Τόμος 2478 α/α 32 
ΧΑΡΤΕΣΧΑΡΤΗΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΑΞΗΣ 
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 
ΣΥΝΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΟΤ  
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ (που θα περιέχει)

  1. ΑΙΤΗΣΗ
  2. ΟΡΙΣΤΙΚΟΤΙΤΛΟ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΤΟΥ.
  3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΚΥΡΙΟΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ (Ή   ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
  4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΑΝΩ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ   ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ
  5. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΕΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΙΣ 10-3-1982 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ.
  6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ Ή ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ   ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΕΡΙΔΑΣ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ 10-3-82. (Ή ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ   ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΤΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ)
  7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΒΑΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ (ΓΙΑ Π.Ε. ΠΟΥ ΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 25-11-94) ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ
  8. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ Η   ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
  9. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΙΤΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ.