Αντιδημαρχία Παιδείας

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Τα αντικείμενα με τα οποία απασχολείται το αρμόδιο Γραφείο Παιδείας του Δήμου (το πλαισιώνει Αντιδήμαρχος ή Εντεταλμένος Σύμβουλος Παιδείας) είναι τα εξής:

1) Κατανομή του μαθητικού δυναμικού στα σχολεία του Δήμου, ανάλογα με τη διεύθυνση κατοικίας των παιδιών.

2) Κατανομή των πιστώσεων που προέρχονται από τη συνεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Παιδείας και αφορούν τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων.

3) Φροντίδα για τη φύλαξη των σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου μέσω των αντίστοιχων σχολικών φυλάκων.

4) Συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πρασίνου για τον ευπρεπισμό και την ανάπλαση των αύλειων χώρων των σχολείων.

5) Συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για το βάψιμο (εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) και τον ευπρεπισμό των σχολικών μονάδων.

6)Συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για την ανάπλαση και τον καλλωπισμό των γυμναστηρίων των σχολικών μονάδων, όπως επίσης και των αντίστοιχων χώρων (παιδικές χαρές) των Νηπιαγωγείων.

7) Συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για θέματα συντηρήσεως, μικροεπισκευών και άμεσης αποκατάστασης βλαβών των σχολικών μονάδων του Δήμου.

8)Συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πρασίνου για το φύτεμα, καλλωπισμό και συντήρηση πρασίνου στα σχολικά συγκροτήματα.