31 Μαΐου, 2021

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΟΥΣ 2021

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις Οδηγίες...

Περισσότερα >

28 Μαΐου, 2021

Προμήθεια ενός ηλεκτροκίνητου οχήματος μεταφοράς φορτίου και δύο φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και υλικών εγκατάστασης αυτών

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις Οδηγίες...

Περισσότερα >

27 Μαΐου, 2021

Διευκρινήσεις για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου στον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης και Νομικών του Προσώπων χρονικής διάρκειας περιόδου 2021-2023

Δείτε τις διευκρινήσεις για την  Προμήθεια Φυσικού Αερίου στον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης και Νομικών του Προσώπων χρονικής διάρκειας περιόδου 2021-2023

Περισσότερα >

26 Μαΐου, 2021

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ KAI ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην ανάθεση «Υπηρεσίες εκμίσθωσης λεωφορείων για τη μεταφορά προσώπων αθλητικών και πολιτιστικών...

Περισσότερα >

24 Μαΐου, 2021

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση των υπηρεσιών...

Περισσότερα >