17 Απριλίου, 2024

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ- ΜΠΑΖΟΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ

Δείτε περισσότερα στα επισυναπτόμενα

Περισσότερα >

11 Απριλίου, 2024

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (Μεταφορά προσώπων αθλητικών, πολιτιστικών τμημάτων και μελών ΚΑΠΗ)

Δείτε περισσότερα στα επισυναπτόμενα

Περισσότερα >

26 Μαρτίου, 2024

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ/ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Δείτε στα επισυναπτόμενα διευκρινήσεις και συμπληρωματικά στοιχεία για το διαγωνισμό

Περισσότερα >

21 Μαρτίου, 2024

Προμήθεια Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, ενδιαφέρεται για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Καλούνται λοιπόν οι...

Περισσότερα >

11 Μαρτίου, 2024

«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ/ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ...

Περισσότερα >