16 Ιουνίου, 2022

Προμήθεια διαφόρων μορφών σιδήρου

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, ενδιαφέρεται για την προμήθεια διαφόρων μορφών σιδήρου (Μελ.10/2022)  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Καλούνται...

Περισσότερα >

14 Ιουνίου, 2022

Προκήρυξη για την πλήρωση είκοσι τριών (23) θέσεων Εθελοντών Σχολικών Τροχονόμων στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης για το σχολικό έτος 2022-2023

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης προκηρύσσει την πλήρωση είκοσι τριών (23) θέσεων Εθελοντών Σχολικών Τροχονόμων στις σχολικές...

Περισσότερα >

7 Ιουνίου, 2022

Ανάθεση της «Σίτισης των μαθητών του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου-Λυκειακές Τάξεις Αμπελοκήπων, για το Σχολικό έτος 2022-2023»

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4412/16 για την ανάθεση της...

Περισσότερα >

7 Ιουνίου, 2022

Διευκρινίσεις επί της υπ’αριθμ.806/22 Διακήρυξης για την ανάθεση των υπηρεσιών «Περίθαλψης, περισυλλογής, εκπαίδευσης και σίτισης αδέσποτων ζώων»

Διευκρινίσεις επί της υπ’ αριθμ. 806/22 Διακήρυξης για την ανάθεση των υπηρεσιών «Περίθαλψης, περισυλλογής, εκπαίδευσης και σίτισης αδέσποτων ζώων» Δείτε στο επισυναπτόμενο τις...

Περισσότερα >

31 Μαΐου, 2022

Προμήθεια ανταλλακτικών και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων και μηχ/των έργων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την σύναψη συμφωνίας πλαίσιο σύμφωνα με τις διατάξεις του...

Περισσότερα >