Τμήμα Εξόδων και προϋπολογισμού

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ


ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Προϊστάμενος τμήματος: Ευάγγελος Γιαννόπουλος
Tηλ. 2313 313639
Email: e.giannopoulos@ampelokipi-menemeni.gr