Γραφείο Αδειοδοτήσεων/Ρύθμισης Εμπορ. Δραστηριοτήτων

Μιχαηλίδης Ηλίας        

Email: adeies@ampelokipi-menemeni.gr   

Τηλ.επικοινωνίας: 2313313647


Γιαννούλης Ευστράτιος   

Email: adeies@ampelokipi-menemeni.gr   

Τηλ.επικοινωνίας: 2313313609