Όροι Δόμησης Δ.Κ. Μενεμένης πριν την έγκριση του ΓΠΣ Μενεμένης

ΦΕΚ 73/ΑΑΠ/2016

 Α.  ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

       1.  ΑΡΧΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

           ΣΔ 2,4    ΠΚ 70%    

           ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

  •  ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΦΕΚ 440Δ/29-8-1979)          

       2.  ΕΠΕΚΤΑΣΗ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ) 

          ΣΔ  0,8   ΠΚ 60%  ΥΨΟΣ 10,5    

         ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

  Β.   ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΟΣΠΟΡΟΥ – ΟΔΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 

       1.  ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

          ΣΔ  2,4   ΠΚ 70% 

          ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

       2.  ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟ ΟΔΟ ΚΥΡΙΜΗ ΕΩΣ ΛΕΩΦ. ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

          ΣΔ  2,4  ΠΚ 60%    

          ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

  Γ.   ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ  

       1.  ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

          ΣΔ  0,8   ΠΚ 70% 

       2.  ΟΔΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

          ΣΔ  0,6   ΠΚ 70% 

         ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ( ΦΕΚ 210Δ/11-3-1988)