Τμήμα Ταμείου

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ
Προϊστάμενος τμήματος
Μπούγιας Ιωάννης
Tηλ. 2313 313653
Fax: 2313 313624
Email: i.mpougias@ampelokipi-menemeni.gr