ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 4/2022, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 10 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α.Σ.Ε.Π. ΕΠΙ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Αναρτήθηκε στις 2/02/2023, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

Δείτε στο επισυναπτόμενο τον Αναμορφωμένο Πίνακα Αποτελεσμάτων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 4/2022, για την Πρόσληψη 10 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, κατόπι Απόφασης Α.Σ.Ε.Π. επί ένστασης